Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit suunnittelevat Matinkylän lukion

Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien idealuonnos nimellä Lyhty on voittanut Matinkylän lukiosta Espoossa järjestetyn kilpailutuksen. Rakennus sisältää oppimisympäristöjen lisäksi liikuntahallin ja kattopihan. Tiloja on varattu paitsi lukiolle myös muuhun kaupunkilaisten käyttöön.

Kokonaisuudessaan rakennuksen bruttoala on 11 305 m2.  Matinkylän lukio sijoittuu metroaseman viereen, Tynnyripuiston eteläosaan. Yhdessä rakenteilla olevan uimahallin ja urheilukenttien kanssa se luo kaupunkilaisia palvelevaa julkista tilaa.

Kilpailuehdotuksessa valo nousee keskeiseen asemaan. Rakennuksen julkisivut ovat paljolti lasia, minkä ansiosta sisätilat ovat valoisia ja rakennus aukeaa ympäristöönsä. Lasisten julkisivujen lisäksi luonnonvaloa saadaan kattopihan kautta kaikkien kerrosten läpi aina lukion sydämessä sijaitsevaan ruokasaliin asti. Maitolasipinnat erottavat liikuntahallin ja oppimistilat toisistaan, mutta samanaikaisesti lasin läpi siivilöityvä valo yhdistää tilat toisiinsa. Ulkoapäin vaalea rakennus muistuttaa nimensä mukaisesti lyhtyä, joka valaisee ympäristöään.

Rakennuksen oppimisympäristöt koostuvat sekä luokkatiloista että avoimemmista, vapaista oppimisympäristöistä, jotka kannustavat opiskelijoita keskustelemaan ja kohtaamaan toisiaan vapaamuotoisesti. Aiemmin tämän tyyppisiä tiloja on totuttu näkemään lähinnä peruskoulurakennuksissa, joten Matinkylän lukio on uudenlainen päänavaus lukiomaailmassa. Virkistävän lisän oppimisympäristöihin tuo myös idealuonnoksen kattopiha, jossa lukiolaiset voivat opiskella ulkotiloissa.

Kestävän kehityksen periaatteita on pyritty noudattamaan perustavanlaatuisista muoto- ja rakenneratkaisuista lähtien, mikä näkyy rakennuksen kompaktissa ja energiatehokkaassa muodossa. Puu on kilpailuehdotuksessa olennainen materiaali, sillä sekä rakennuksen runko että suuri osa sisätiloista voidaan toteuttaa puisina.

Matinkylän lukion esittelysivu