ARA:n tunnustuspalkinto Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien asuntokohteelle

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) on myöntänyt Vuoden parhaat ARA-neliöt 2022 -palkinnon Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien suunnittelemalle asuntokohteelle Helsingin Mellunmäessä. Kyseessä on syksyllä 2021 valmistunut vuokratalokokonaisuus Pyhätunturintie 2, jonka omistaa Helsingin kaupungin asunnot Oy. Kohteessa on yhteensä 107 asuntoa yksiöistä viiden huoneen asuntoihin.

Palkinnon keskeisenä myöntämisperusteena on rakennushankkeessa osoitettu esimerkillinen kehittämisote, jossa tavoitellaan vähimmäistasoa korkeampaa laatua ja samalla elinkaarikustannuksiltaan kohtuuhintaista asumista. ARA:n mukaan Pyhätunturintie 2:ssa arvostettavaa on erityisesti sen arkkitehtuuri, asuntojakauman monipuolisuus, esteettömyys ja tavoitteet elinkaarikestävyydestä. Lisäksi myöntämisperusteissa todetaan, että arkkitehtuurinsa puolesta rakennusten voidaan nähdä jo nyt liittyvän arkkitehtuuri-ikonien harvalukuiseen joukkoon.

Pyhätunturintie 2:n suunnittelussa pyrittiin jatkamaan parhaalla mahdollisella tavalla Suomen pitkiä perinteitä sosiaalisessa asuntotuotannossa. Vuokratalokokonaisuus koostuu kahdesta erillisestä rakennuksesta: seitsemänkerroksisesta kerrostalosta ja tyypiltään harvinaisemmasta, rivitalomaisesta kolmen kerroksen pienkerrostalosta sekä pihakannen alla olevasta autohallista. Korkeampi rakennus suojaa pihapiiriä viereiseltä kadulta kun taas matalamman rakennuksen ylitse ja rakennusten välistä avautuvat metsäiset näkymät ympäröiviin viheralueisiin. Rakennusten taitteisen muodon ansiosta ne muodostavat rauhaisan sisäpihan, jossa on viheristutuksia, lasten leikkivälineitä ja tilaa sosiaaliseen ajanviettoon.

Kyseessä on täydennysrakennuskohde alueelle, jossa on sijainnut ennestään erilaisia kerrostaloja useilta eri vuosikymmeniltä. Niinpä uuden vuokratalokokonaisuuden suunnittelussa oli luontevaa pyrkiä rikastuttamaan alueen esteettistä moninaisuutta entisestään. Julkisivumateriaaleiksi valittiin laadukkaat tiili ja alumiini, joiden yhdistelmä erottuu alueen muista rakennuksista, mutta vaalea värimaailma yhdistää tämän kohteen ympäristöönsä. Yleisesti ottaen ulkoarkkitehtuurissa haluttiin käyttää arkkitehtonisesti kiinnostavia aiheita, mikä näkyy varsinkin sisäpihan puolella esimerkiksi erityyppisinä parvekkeina. Kadun puolella vaikutelma on puolestaan maltillisempi ja tiilimuuria muistuttava.

Asuntojen pohjaratkaisujen suunnitteluun panostettiin erityisesti, jotta asunnot vastaisivat perheiden vaihteleviin tarpeisiin erilaisissa elämäntilanteissa. Yhtenä esimerkkinä asuntojen joustavuudesta on alun perin nukkumista varten suunnitellut alkovit, joille ilmaantui koronapandemian aikana toinenkin mahdollinen käyttötarkoitus etätyöpisteinä. Kaksioiden tapauksessa alkovit puolestaan mahdollistavat asuntojen käytön perheasuntoina. Asumisen laatua nostavat muun muassa valoisat makuuhuoneet. Kaikissa asunnoissa on lasitettu parveke ja pienkerrostalon asunnoissa on lisäksi avoparvekkeita, jotka avautuvat koko asunnon leveydeltä suojaisaan puistoon.