Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit suunnittelevat Kirkkonummen yhteiskampuksen

Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit suunnittelevat Kirkkonummen yhteiskampuksen, joka sijoittuu Kirkkonummen kuntakeskukseen. Yhdessä SRV:n kanssa jätetty tarjous on valittu elinkaarihankkeesta järjestetyn kilpailutuksen voittajaksi. Kirjastotalo Fyyrin pohjoispuolelle toteutettava yhteiskampus tulee tarjoamaan tilat Porkkalan lukiolle, Kyrkslätts gymnasiumille sekä Kirkkonummen musiikkiopistolle, kansalaisopistolle ja kuvataidekoululle.

Yhteiskampuksella on avoin, aktiivinen ilme kaikkiin ilmansuuntiin. Rakennus asettuu paikkaansa ympäristöä kunnioittaen, ja se täydentää arvokkaiden julkisten rakennusten – keskiaikaisen Pyhän Mikaelin kirkon ja kirjastotalo Fyyrin – kokonaisuutta veistoksellisella arkkitehtuurilla. Harmonisen kaupunkirakenteen syntymistä edesauttaa yhteiskampuksen veistoksellinen hahmo sekä kolmikerroksisuus, avautuminen ulos kaikkiin suuntiin, modernit rakennusmateriaalit ja selkeäpiirteisten ulkotilojen luominen.

Yhteiskampuksen sisä- ja ulkotilojen sekä julkisivujen suunnittelua on ohjannut ajatus omaleimaisuudesta, joka vaihtelevalla, mutta samanhenkisellä arkkitehtuurilla kertoo tarinaa rakennuksesta oppimisen ympäristönä ja kulttuurirakennuksena. Luonteva kaksikielisyys ja yhteisöllisyys ilmenevät yhteiskampuksen arkkitehtuurissa ulkona ja sisällä. Lukiot ja järjestöt voivat helposti käyttää tiloja yhdessä ja erikseen.

Yhteiskampuksen sisätilojen arkkitehtoninen idea perustuu ajatukseen helposti saavutettavasta, esteettömästä kampuksesta. Tilat sijoittuvat auloista ja aukioista muodostuvan polveilevan sisäkadun varrelle. Tilat rajautuvat sisäkatuun rakennusmaisina kokonaisuuksina, joiden omat sisäjulkisivut luovat kampusmaista ilmettä kokonaisuuteen. Yhteiskampuksen tiloihin lukeutuu erilaisia opetustiloja muun muassa perusopetuksen, kuvataiteen ja musiikin opetuksen tarpeisiin sekä monitoimisali ja ravintola. Monitoimisalista tullaan tekemään muun käytön lisäksi muunneltavalla akustisella ratkaisulla toimiva korkeatasoinen ja laajakäyttöinen musiikkisali.

 Kampus jatkuu myös ulkotiloihin, sillä kolmannen kerroksen kattoterassi palvelee sekä opetusta että opiskelijoiden välituntien viettoa ja rakennuksen eteläkärjessä oleva terassi toimii esiintymistilana, ulko-opetustilana ja opiskelijoiden oleskelupaikkana. Myös viereinen Rovastinpuisto liittyy kiinteästi osaksi yhteiskampuksen ulkotiloja.

Kirkkonummen yhteiskampus toteutetaan elinkaarimallilla, jossa palveluntuottaja SRV vastaa rakennuksen suunnittelusta ja rakentamisesta sekä ylläpidosta 20 vuoden ajan. Hankkeen investointivaiheen kokonaishinta rakennuttajakuluineen tulee olemaan noin 36,1 M€.

Rakennustöiden on tarkoitus käynnistyä loppuvuodesta 2024. Uudet tilat otetaan käyttöön vuonna 2027.