Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit suunnittelevat hybridikorttelin Gdańskiin

Lahdelma & Mahlamäki arkkitehtien (LMA) suunnittelema hybridikortteli on saanut rakennusluvan Puolan Gdańskissa. Tämä aiemmin julkaisematon hanke koostuu toimistoista, hotellista, asunnoista ja liiketiloista. Rakentaminen aloitetaan alkuvuodesta 2021, ja hanke etenee ja valmistuu useissa vaiheissa.

Kortteli nousee Gdańskin telakka-alueelle, joka on historiallisesti poikkeuksellisen merkittävä teollisuusalue. Telakka nousi koko maailman tietoon vuonna 1980, kun siellä perustettiin Solidaarisuus-ammattiliitto, jolla oli tärkeä rooli kommunistisen hallinnon loppumisessa Itä-Euroopassa. Suunnitteluratkaisulta vaadittiin tavallista vahvempaa yhteyttä paikallishistoriaan ja korttelin arkkitehtuuri täydentääkin alueen historiallisia kerroksia sekä yleissuunnitelman että yksityiskohtien tasolla. Kortteli sijoittuu historiallisista tapahtumista muistuttavan Euroopan solidaarisuuskeskuksen viereen.

Yhteiskunnallisten ja taloudellisten muutosten seurauksena telakka on hiipunut jo jonkin aikaa, mutta nyt jälkiteollinen kaupunkielämä on alkanut saamaan sijaa alueella. Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdeilla on etuoikeus suunnitella rakennuskokonaisuutta tälle suojellulle alueelle, jota haetaan parhaillaan Unescon maailmanperintökohteeksi.

Hybridikorttelin bruttopinta-ala on 58 000 m2 ja siinä yhdistyvät toimistot, hotellit, asunnot ja liiketilat, mikä luo alueelle monipuolista kaupunkielämää. Hanke toteutetaan yhteistyössä puolalaisen arkkitehtitoimiston kanssa. Lahdelma & Mahlamäki arkkitehdit vastaavat hankkeen arkkitehtonisesta ja toiminnallisesta laadusta sekä hankkeen sovittamisesta Gdańskin arvokkaaseen kaupunkikuvaan.